0(322) 327 27 27 / 11439

Gamma knife tedavisi: Kötü huylu beyin tümörleri

Kötü huylu beyin tümörleri ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Kötü huylu beyin tümörlerinin çok önemli bir kısmını gliomlar oluşturur. Bunlar direkt beyin destek hücrelerinden kaynaklanırlar. Kendi içlerinde agresiflik derecelerine göre 4 derecede sınıflandırılırlar. Birinci ve ikinci derece gliomlar düşük dereceli, üçüncü ve dördüncü derece gliomlar ise yüksek dereceli tümörler olarak adlandırılırlar. En sık karşılaşılan kötü huylu beyin tümörü dördüncü derece olan “Glioblastoma Multiforme” (GBM)’ dir.

Kötü huylu beyin tümörlerinin ilk basamağı tümörün açık ameliyatla ile temizlenebildiği kadar temizlenmesidir. Tamamen temizleme düşük dereceli gliomlarda mümkün iken yüksek dereceli gliomlarda özellikle GBM’de teknik olarak mümkün değildir. Ameliyata uygun olmayan yerde yerleşen (beyin sapı hariç) tümörlerde ise en azından özel yöntemlerle biyopsi alınıp tümörün tam isminin öğrenilmesi gerekir.

Kötü huylu beyin tümörlerinde Gamma knife tedavisi hiçbir zaman ilk ve tek tedavi değildir. Etkinliği kısıtlıdır ve sadece seçilmiş bazı vakalarda son çare olarak kullanılabilir.

Pilositik astrositom olarak bilinen ve birinci derece iyi huylu tümör olarak kabul edilen, daha çok çocuklarda görülen tümörlerde ameliyat sonrası küçük bir parça kaldı ise Gamma knife ile bu küçük parça tedavi edilebilir.

İkinci derece tümörlerde Gamma knife tedavisinin yeri yoktur. Bu hastalarda birinci tercih ameliyatla tamamen temizlemedir. Kalan tümör parçası var ise klasik ışın tedavisi tercih edilir.

Üçüncü derece tümörlerde ve GBM’de ameliyattan sonra hastaya klasik radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Bu tedavilerden sonra küçülmüş ama kaybolmamış tümör parçasına Gamma knife tedavisi verilebilir. Önce kaybolan ve sonra tekrar ortaya çıkan GBM vakaları ile çok karşılaşılır. Bu hastalarda da yeni ortaya çıkan küçük nüsklere (tomurcuklanmalara) Gamma Knife ile müdahale düşünülebilir.

Özetleyecek olursak yüksek dereceli kötü huylu tümörlerde, özelikle GBM’de Gamma knife diğer tedavilerin tamamı denendiği, kısmı başarı elde edildiği durumlarda kullanılabilir. Biz bunu “Kurtarma Tedavisi” olarak adlandırıyoruz. Kurtarma tedavisi için hastanın genel durumunun iyi olması ve kalan tümörünün 3 cm’den küçük olması gerekir. Bu tümörler Gamma knife tedavisinden sonra genellikle tamamen kaybolmazlar. Amaç tümör büyümesini biraz yavaşlatmak ve ek tedavilere zaman kazanabilmektir. Yani frene basabilmektir. Tamamen tümörün kaybolması ise hiç beklenir bir sonuç değildir.

Çocukluk çağı kötü huylu beyin tümörlerinden olan Medulloblastom ve Anaplastik ependimom vakaları içinde yukarıda anlattığımız kurallar aynen geçerlidir. Yani ancak son çare olarak Kurtarma Tedavisi’nde Gamma knife uygulanabilir.