0(322) 327 27 27 / 11439

Gamma knife tedavisi: Glomus jugulare

Glomus cisimciği; büyük toplar ve atardamarların duvarında bulunan, damar içindeki kanın oksijen, karbondioksit ve asitlik oranını algılayan yani sensör görevi gören yapılardır. Bu yapılardan kaynaklana tümörlere Glomus tümörleri denir. Glomus tümörleri yerleştiği yere göre isim alır. Kafa içinde görülen 2 tür glomus tümörü vardır.  Beynin en büyük toplayıcı damarı olan juguler venden kaynaklananlara “Glomus jugulare”, iç kulakta yerleşenlere ise “Glomus timpanicum” adı verilir.

Bu tümörler kulakta işitme kaybı, çınlama, yüz felci veya yutma güçlüğü gibi şikâyetler yapabilir. En sık karşılaşılan şikâyet ise o taraf kulakta nabız atışını duymaktır.

Gamma knife tekniği ile glomus tümörleri güvenli ve etkin şekilde tedavi edilebilirler. Kafa tabanına yerleşmiş olmaları ve çok iyi kanlanan tümörler olmaları nedeniyle kafa içinde olanların ameliyatları oldukça zordur. Bu sebeple 3 cm’den küçük olan glomus tümörleri Gamma knife ile tedavi edilmeye başlanmıştır.

Gamma knife tedavisi ile glomus tümörünün kontrol altına alınma şansı(aynı kalma veya küçülme) %90’dan fazladır. Hastaların %80’inde şikayetler azalır yada aynı kalır. Tedaviye bağlı ek problem çıkma ihtimali %5’den azdır.

 

Vaka Örneği:

37 yaşında bayan hasta sağ kulak arkasında ağrı ve uğultu şiakyeti ile başvurdu. Yapılan incelemlerde kulağın sağ arka kısmında ciddi besleyici damarları olan bir kitle tespit edildi. Beyin MR incelemesinde sağda büyük Glomus jugulare tümörü görüldü ve Gamma knife tedavisi uygulandı.  Hastanın tüm şiakyetlkeri geçti ve 4 yıllık takip içinde tümöründe ciddi küçülme oldu. 

glomus jugulare anjio

glomus jugulare anjio

glomus jugulare anjio lat

glomus jugulare gamma knife

glomus jugulare gamma knife

glomus jugulare gamma knife

glomus jugulare gamma knife

glomus jugulare gamma knife

glomus jugulare gamma knife

 

Vaka Örneği:

63 yaşında bayan hasta baş ağrısı, sol kulakta çınlama ve nabız atışını duyma şiakyetleri ile başvurdu. Sol tarafta Glomus jugulare tümörü tespit edildi. Gamma knife tedavisi sonrası hastanın tüm şikayetleri düzeldi. Kontrol Mr incelemerinde tümörün küçüldüğü izlendi. 

glomus jugulare

glomus jugulare gamma knife

glomus jugulare gamma knife 6. ay

glomus jugulare  gamma knife 1.yıl

glomus jugulare gamma knife 2.yıl

glomus jugulare gamma knife 3. yıl