0(322) 327 27 27 / 11439

Gamma knife tarihçesi: Dünyada Gamma knife

İsveçli bir beyin cerrahı olan Prof.Dr.Lars Leksell (1907-1986) tarafından geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. 1968 yılında ilk örneği geliştirilmiş ve tedavi için kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, hassas görüntüleme sistemlerinin kullanılması ile daha güvenli bir yöntem haline gelmiş ve tüm dünyada çok geniş kullanım alanı bulmuştur.

Günümüzde tüm dünyada 354 merkezde Gamma knife tedavisi uygulanmaktadır. Bu merkezlerin 133 tanesi Amerika'da, 64tanesi Japonya'dadır. Yani yarısından fazlası sağlık sistemin iyi olduğunu bildiğimiz gelişmiş ülkelerdedir. 2015 istatistiklerine göre yıllık  yaklaşık 77 bin hasta gamma knife ile tedavi edilmektedir ve toplam tedavi edilen hasta sayısı 960 bin olarak hesaplanmıştır. 2016 yılı sonunda bu sayı bir milyonu aşmış olacaktır.

lars leksellProf.Dr.Lars Leksell (1907–1986)

Gamma knife tedavisi ile ilgili bugüne kadar 3000''den fazla  sayıda tıbbi bilimsel makale yayınlanmıştır. Sadece son 5 yılda Medline ve EMBASE 'de yayınlanmış, 40,000 hastayı kapsayan 800'un üzerinde bilimsel makale mevcuttur. Bu makalelerin çok önemli, bir kısmı olumlu sonuç bildrmekte ve hepsi kesin hasta bilgilerine dayanmaktadır.
Gamma Knife tekniğini terk edip başka yöntemleri kullanan bir merkez dünyada yoktur: Tam aksine Linac sistemlerini Gamma Knife ile değiştirme eğilimi vardır. Diğer yöntemler kendilerini Gamma Knife ile karşılaştırarak etkilerini bildirmektedirler. Yani Gamma knife radyocerrahinin altın standartıdır.