0(322) 327 27 27 / 11439

Gamma knife tedavisi sonrası

Hastalar tedavi tamamlandıktan hemen sonra yemeklerini yerler. Kendilerini iyi hissettiklerinde evlerine gidebilirler.

Hastanın başında iğne yapılan yerlere direr tane bant yapıştırılır. Bu bantların 2 gün kalması yeterlidir. Herhangi bir pansumana ihtiyaç yoktur. 2 gün sonra bantları çıkarıp banyo yapabilirler.

Tedaviden sonra özellikle iğne yapılan yerlerde ağrı olması ve hafif sızıntı olması normal bir durumdur. Herhangi bir ağrı kesici alınmasında sakınca yoktur.

Hastanın daha önce aldığı bir takım ilaçlar varsa tedaviden sonra bunları aynen kullanmaya devam etmelidir. Örneğin hastanın şeker hastalığı ve tansiyonu varsa, bu hastalıklarla ilgili ilaçlarına hem tedavi öncesi hem tedavi sonrası aynı şeklide devam etmelidir. Hastanın devam eden kemoterapisi varsa buna hiç ara vermende devam etmesinde sakınca yoktur. Tedavi sonrası onkolog takibine devam edilir.

Gamma knife tedavisinden sonra hastaya önerilen özel bir diyet yoktur. Hasta bu tedavi öncesinde hangi yeme içme kurallarına uyuyorsa aynı şeklide devam etmelidir.

Gamma knife tedavisi sırasında kullanılan ışının yakınlaşma veya temas ile başka birine geçmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildi. Işının etkisi tedavi odasında olur ve biter. Dolayısıyla hastanın başka bir odada bulunması veya çevresi ile teması kesmesine gerek yoktur. Hasta tedaviden sonra çocuğunu sevebilir, istiyorsa sinemaya gidebilir.

Tedaviden sonra sekreterlerimiz tarafından genellikle 2 ay sonraya bir MR randevusu bir de MR sonucunu bize göstereceğiniz poliklinik kontrol randevusu verilir.  Tedavi sonrası MR kontrollerinin merkezimizde yapılması son derece önemlidir. Çünkü her çekilen yeni MR önceki incelemelerle karşılaştırılır ve milimetre milimetre karşılaştırılma yapılır. Tedavi edilen lezyonun boyutu, şekli böylece takip edilir. Takip bilgileri bilgisayar sisteminde kaydedilir, arşivlenir ve saklanır.  Dışarıdan getirilen MR’lar ile bu kadar sağlıklı karşılaştırma ve arşivleme yapılamaz. Bu önerimiz tamamen hasta iyiliği içindir.

Hasta her kontrole geldiğinde bir sonraki MR ve kontrol randevusu kendisine verilir. İki kontrol arasındaki zaman her hastalıkta farklıdır. Bu kontrollere harfiyen uymak son derece önemlidir. Çünkü tedavinin etkinliği, tümörün nüksü veya yeni tümörlerin oluşup oluşmadığı ancak bu takiplerle mümkündür.  Olumsuz durumların bu takiplerde erken fark edilmesi ve gerekirse yeni tedavilerin planlanması önemlidir.