0(322) 327 27 27 / 11439

Gamma knife tedavisi: Kavernomlar

Beyin damar yumakları ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Kavernomlar, beyinde görülen küçük, içinden çok yavaş hızda kan dolaşan, böğürtlene benzer damar yumaklardır. Kan sızdırma şeklinde küçük kanamalarla yavaşça büyüyebilirler ve buna bağlı problemler yaratabilirler.

Kavernomların tedavisi tüm dünyada en tartışmalı konulardan birisidir. Tesadüfen tespit edilen, küçük, hastada hiçbir problem yaratmayan, beynin sessiz bölgelerinde yerleşen kavernomlar yıllık MR incelmeleriyle takip edilebilir. Hastada problem yaratan, yani sara nöbetine neden olan, kanamalarla büyüyen ve beyinde baskı etkisi oluşturan, ameliyata uygun bölgelerde yerleşen kavernomların cerrahi olarak tam çıkarılmasının kesin çözüm olduğu tüm beyin cerrahları tarafından kabul edilir. Uygun vakalarda ameliyat tam ve kesin çözümdür.

Kavernomlarda Gamma knife tedavisi de halen tartışılan bir konudur. Yapılan birçok çalışma Gamma knife tedavisinin kavernomların MR görüntülerinde çok fazla değişikliğe neden olmadığını, ama anormal damarlarda büzüşmeye neden olarak tedaviden sonraki 2 yılda kanama riskini belirgin derecede azalttığını göstermiştir. Ameliyata uygun olmayan, derin ve kritik bölgelerde yerleşmiş ve hastada problem yaratan kavernomlarda Gamma knife tedavisi tercih edilebilir.