0(322) 327 27 27 / 11439

Gamma knife tedavisi nasıl yapılır?

 

Hasta tedavi günü belirlenen saatte Yüreğir’deki beyin cerrahi polikliniğine gelir ve oradaki sekreterlerimiz tarafından günü birlik yatış işlemleri başlatılır.

Yine Yüreğir yerleşkemizdeki ana binada, hazırlık odasına alınan hastanın başında bir çerçeve takılır. Tedavi sürecinin tek ağrı duyulan kısmı bu safhadır. Hastanın ağrısını en aza indirebilme için lokal anestezi uygulanır. Sadece çocuk hastalarda ve bu işlemi tolore edemeyen kişilerde kısmi uyutma işlemi (sedasyon veya sedoanaljezi) yapılabilir. Ancak ideal olanı tüm tedavi boyunca hastanın uyanık olması ve tedavinin sohbet eder havasında tamamlanmasıdır.

adana gamma knife

Hastanın başına takılan çerçeve bu tedavinin olmazsa olmaz şartıdır. Bu çevre takılı iken kafa şekli ölçümleri yapılır ve kaydedilir. Ardından beyin MR (bazı hastalarda tomografi ve anjio) incelemesi yapılır. Hasta Kışla yerleşkemizdeki Gamma Knife merkezimize alınır.

Hastanın o gün yapılan inceleme sonuçları ve ölçümleri özeli bir bilgisayar programına yüklenir. Böylece beyindeki her noktanın milimetre milimetre koordinatları ortaya çıkarılmış olur.  Tedavi edilecek hedef belirlenir, 3 boyutlu olarak çizilir, tedavi dozu hesaplanır. Göz siniri, lens, beyin sapı, işitme organları gibi kritik yapıların korunması için gerekli ölçüler yapılır.  Yani ayrı ayrı her hasta için bilgisayarda özel bir tedavi programlanır ve tedavi protokolünün son hali tedavi cihazına komut olarak gönderilir. Burada yapılan işlemlerin tamamı çok kritik bir ameliyatı, bir cerrah hassasiyetinde yapmaya benzetilebilir. Bu sebeple programlama safhası tamamen beyin cerrahının kontrolü altındadır.

Hasta tedavi odasına alınır. Cihazın sedyesine yatırıl ve başı özel koordinat sistemine rahatça yerleştirilir. Cihazın kapağı otomatik olarak açılır ve tedavi başlar. Tedavi lezyon sayısı ve büyüklüğüne göre yarım saat ile 2 saat sürer. Bu sırada hasta hiçbir ağrı hissetmek ve gürültü duymaz. Rahat rahat nefes alıp verir, gözlerinin açıp kapayabilir.  Kamera ve mikron sistemi ile hasta kontrol odasında takip edilir.  Son derece güvenli bir sistemdir. En ufak bir problemde cihaz hemen uyarı verir ve problem çözülür. Tedavi sırasında cihaz içindeyken hastanın konuşmasında, soru sormasında hiçbir sakınca yoktur.

Tedavi tamamlandıktan sonra hastanın başındaki çerçeve kolayca çıkarılır. Hasta yemeğini yer. Bir sonraki kontrolün randevuları sekreterim tarafından hasta yakınlarına hazırlanır ve verilir. Kendi iyi hissettiğinde evine gidebilir.  Tedavi sonrasında yolculuk yapılmasında sakınca yoktur.

Hastalar tedaviden 1 gün sonra normal yaşantılarına, görevlerine rahatlıkla dönebilirler.

Gamma knife tedavisi tek günlük, tek seanslık bir tedavidir. Klasik ışın tedavisinde olduğu gibi bölünmüş dozlara ihtiyaç yoktur. Tek seferde gerekli tedavi dozu lezyona yüksek doğruluk derecesinde verilir.  Geriye sadece takipleri aksatmamak, verilen randevulara uymak kalır.

 

adana gamma knife