0(322) 327 27 27 / 11439

GAMMA-KNIFE TEDAVİSİ

Beyin tümörü, damar yumağı ve bazı nörolojik hastalıklarda ameliyata gerek duyulmaksızın 201 farklı odaktan gelen ışın huzmelerinin hedefe odaklanması şeklinde çalışan bir sistemle tedavi edilmesini mümkün kılan bir yöntemdir. Halk arasında “kansız- bıçaksız beyin ameliyatı” olarak adlandırılır.

“Gamma“ terimi kullanılan radyasyon ışının tipinden gelir. Toplam 201 tane kobalt-60 kaynağından kaynaklanan gamma ışın huzmeleri tedavi edici etkiyi oluştururlar. “Knife” İngilizcede bıçak anlamına gelir.  Bu yöntemde bıçak yoktur. Ancak söz konusu gamma ışın huzmeleri adeta keskin bir bıçağı taklit eder. İleri teknoloji ve bilgisayar yardımıyla bir milimetrenin onda biri kadar keskin bir doğrulukta tedavi yapılır.

adana gamma knife

Her bir gamma ışın huzmesinin enerjisi çok düşüktür, takriben tedavi edici dozun 1/201’i kadardır.  Dolayısıyla beyin içinde normal dokuda seyri sırasında herhangi bir zarar neden olmaz ve normal beyin dokusu korunmuş olur. Ancak çok sayıdaki ışın huzmesi hedeflenen dokuda bir araya gelip odaklanır ve tedavi edici yüksek doza ulaşılır. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz: güneş altına konulan bir kâğıt parçası kendiliğinden yanmaz. Ancak bir mercek ile güneş ışınlarını kağıt parçası üzerinde tek bir noktaya odaklarsak, hedeflediğimiz bir alnda  küçük bir boşluk oluşturabiliriz.

Bu mantıkla çalışan Gamma knife beyin tümörü, damar yumağı ve bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde on yıllardır tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, başarısını ve güvenilirliğini kanıtlamış bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi kullanımaya başlandıktan sonra bir çok beyin tümörü ve beyin hastalıklarının tedavi algoritması değişmiştir. Üstelik beyinde birden fazla tümör olduğunda, tümünün eş zamanlı tek seferde  tedavisi bu tedavi ile mümkün hale gelmiştir.