0(322) 327 27 27 / 11439

Gamma knife hangi hastalıklarda kullanılır?

Gamma knife tedavisinin kullanıma girmesinden sonra beyin cerrahisinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ameliyatla ulaşılması mümkün olmayan veya cerrahisi riskli olan bir çok beyin hastalığının tedavisinde çığır açmıştır. Bazı hastalıklarda cerrahinin alternatifi, bazılarında ise cerrahinin tamamlayıcı bir unsuru haline gelmiştir. Bazı beyin hastalıklarının tedavi protokolünü baştan aşağı değiştirmiştir. On yıllar içinde gelen başarılı sonuçlar  ile birlikte kullanım alanını genişlemektedir.  

Gamma knife tekniği beyin cerrahları tarafında uygulanır. Çünkü teknik adeta çok kritik bir ameliyatı yapar incelikte çalışmayı gerektirir. Gamma knife tedavisi uygulayan bizim gibi beyin cerrahların tamamı aynı zamanda aktif olarak ameliyat yapmaya devam ediyoruz. Yani ellimizde hem gamma knife tercihi hem ameliyat  tercihi bulunuyor. Böylece hastaya hangi tedavinin daha uygun olacağına objektif şekilde karar vermemiz mümkün olmaktadır. 

Gamma knife tedavisinin etkili olduğu kanıtlanan beyin hastalıkları aşaşıda listelenmiştir. Halen araştırma düzeyinde olan hastalıklara listede hiç yer verilmedi.  En sık kullanılan beyin hastalıklarıyal ilgili detalı bilgilere yan tarafta açılan sekmelerden ulaşabilirsiniz.

Benign (İyi Huylu) Beyin Tümörleri

Menenjiom

Akustik Schwannoma

Hipofiz Adenomu

Hemanjioblastom

Trigeminal Schwannoma

Pineal Bölge Tümörü

Kordoma

Kraniofaringioma

Glomus Tümörü

Malign (Kötü Huylu) Beyin Tümörleri

Beyin Metastazları

Glial Tümörler

Hemanjioperisitom

Kondrosarkoma

Nazofarinks Karsinomu

Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri

Diğer Malign Tümörler

Vasküler Patolojiler (Beyin Damar Yumakları)

Arteiovenöz Malformasyonlar ( AVM )

Kavernomlar

Fonksiyonel Patolojiler

Trigeminal Nevralji