0(322) 327 27 27 / 11439

Stereotaksik Biyopsi ve Stereotaksik Cerrahi

Stereotaksik Biyopsi

Beyin tümörlerinde tümör tipinin kesin olarak anlaşılması ilerideki tedavilerin planlanması açısında şarttır. Savaşacağımız tümörün tam ismini ve derecesini bilmeden savaşı kazanmamız mümkün değildir. Bu da tümörün cerrahi olarak çıkarılabilmesi ile mümkün olmaktadır. Ancak beyinin derin ve kritik bölgelerinde yerleşmiş tümörlerde klasik cerrahi risklidir. Bu tip durumlarda daha güvenli ve yüksek teknoloji ürünü olan Stereotaksik biyopsi yapılarak daha küçük bir ameliyatla tümörden parça alarak tümör tipini anlamak ve sonraki tedavisini buna göre planlamak mümkün olabilmektedir.

Stereotaksik biyopsinin diğer önemli bir kulanım alanı da tüm incelemelere rağmen ne olduğuna karar verilemeyen beyin lezyonlarıdır.  

leksell stereotaksi sistemi

Stereotaksik biyopsi işlemi özellikli bir teknik donanım gerektirir.

Hastanın başına lokal anestezi ile (uyuşturularak) metal bir çerçeve takılır ve beyin MR incelemesi yapılır.  Ardından MR görüntüleri üzerinde özel hesaplamalarla beyinden biyopsi alınacak yer belirlenir. Ameliyat hanede lokal veya genel anestezi eşliğinde saçlı deriye yapılan 2-3 cm kesi ardından küçük bir delikten girilir ve hesaplamalar doğrultusunda özel bazı aletler ve iğneler ile tümörden parça alınır ve ivedilikle patoloji bölümüne gönderilir. Patoloji doktorları tarafınca anlık tümör incelemesi yapılır. Tümörden parça alındığı ve parçanın yeterli olduğu teyit edilirse iğne çıkarılır ve 3-4 dikiş atılarak cilt kapatılır. Hasta uyandırılır ve servise alınır. Ardından hasta ertesi gün taburcu edilebilir.  Yaklaşık bir hafta sonra hastanın dikişleri alınır ve alınan parçanın tipi söylenir.

Stereotaksik biyopsi sayesinde tümörün doku tanısı düşük riskle ortaya konulabilmektedir. Daha sonra uygulanacak radyoterapi ve kemoterapi protokolleri bu doku tanısı ile belirlenmektedir. Beyin cerrahisinde tümörlere yaklaşım güvenli ve maksimum olarak çıkarılmasıdır. Ancak özel bazı durumlarda cerrahinin riskli olacağı beyin bölgelerinde biyopsi alınması uygun bir tanı yöntemidir. Stereotaksik biyopsi ilgili ekipmanın sağlandığı bazı merkezlerde uygulanmaktadır. Hastanemiz Adana Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 4 yıldan beri uygulanan bir yöntem olup 200 hasta bu yolla ameliyat edilmiştir.

 

Stereotaksik Cerrahi

 

Derin yerleşimli beyin tümörlerinde cerrahi olarak tümörün tamamının çıkarılması amaçlanıyorsa yukarıdaki bahsedilen teknik ve donanım yardımıyla küçük bir kemik pencereden tümörün tamamını çıkarmak mümkün olabilmektedir. Bu yöntemle tümörün yerinin hassas bir şekilde tespiti mümkün olabilmekte ve beyin dokusuna verilen hasar en aza indirilebilmektedir. Derin ve kritik yerleşimli bir tümörü beyin içinde aramak yerinde bu sistem kılavuzluğunda en kısa ve en güvenli yolla mümkün olmaktadır.

leksell stereotaksik sistem

Adana Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde Beyin Cerrahi Anabilim Dalı'ında yaklaşık 4 yıldan beri uygulanan bu yöntemi kullanarak 200'den  fazla hastaya ameliyat uyguladık.

Örnek Hasta:

12 yaşında kız çocuğu son zamanlarda sıklaşan ve ilaçlar ile kontrol altına alınamayan sara nöbetleri ile başvurdu. Beyin MR incelemesinde sağ temporal bölgede kavernom tespit edildi. Bu vakada stereotaksik yötemle kavernomun tam yeri hesaplandı ve normal beyin dokusunda en az zararı verecek şekilde direkt kavernomun üzerine varıldı. Başarılı bir ameliyat ile kavernom tamamne temizlendi. Hastamız sağlıklı ve sara nöbetleri artık olmuyor.

kavernom stereotaksik cerrahi

stereotaksik biyopsi kavernom 2

stereotaksik cerrahi kavernom postop

stereotaksik cerrahi kavernom postop 2