0(322) 327 27 27 / 11439

Bel Fıtığı Tedavisinin Planlaması

Unutulmamalıdır ki bel fıtığı tedavisi ekip çalışması gerektirir. Bu ekipte beyin cerrahı, fizik tedavi uzmanı, ağrı uzmanı koordineli bir şeklide çalışmak durumundadır.

Bel fıtığının erken dönemlerinde cerrahi dışı tedavi metotları uygulanır ki bu yöntemlerin tamamına birden “konservatif tedavi” denir. Bu safhada hastaya bütün dünyada ağrı kesici, kas gevşetici ve antienflamatuar tedaviler verilir.  Fizik tedavi yapılabilir. Yine belden iğne yapma şeklinde  (perkütan) uygulamalar ile başarı elde edilebilir. Uygun dönemde egzersiz verilebilir. Yatak istirahatının bel fıtığındaki etkinliği tartışmalıdır. Son yıllarda yatak istirahatının uzamasının iyileşme sürecini değiştirmediği, üstelik bel kaslarında zayıflamaya neden olduğuna olan inanç artmaktadır. Bu sebeple kısa süreli birkaç günlük istirahatın uygun olduğu düşünülmektedir.

Bizim uygulamamızda cerrahi müdahale son çaredir. Ancak hastalık ilerlemiş ve yapılan muayenede bazı şartlar teşekkül etmiş ise  o zaman ameliyat kararı verilir. Bu şartlar uluslararası beyin cerrahi camiasında genel kabul görmüş ve klasik kitaplara kadar geçmiş kriterler olmalıdır.