0(322) 327 27 27 / 11439

Menenjiomlar 

Menenjiomlar meninks denilen beyin zarlarından kaynaklanan genellikle iyi huylu tümörlerdir. Çok yavaş büyüdükleri için uzun süre hiç bir şikâyete sebep olmadan ciddi boyutlara ulaşabilirler. Bazen başka sebeplerle yapılan beyin incelemelerinde tesadüfen tespit edilirler. Kendilerine özel bir klinik bulguları yoktur.  Komşuluğundaki beyin dokusuna baskı yaparak bulgulara neden olurlar. Mesela, göz sinirlerine baskı yapacak bir bölgede geliştilerse görmede bozulma, kol-bacakların kuvvet merkezine baskı yaparlarsa kuvvetsizlik gibi problemler yaratabilirler.

Tanı ilaçlı (kontrastlı) Beyin Tomografisi ve Beyin MR ile konulur. Bazı şüphe ile karşılanan vakalarda bir takım özel çekim Mr tekniklerine ihtiyaç duyulabilir. 

Menejiomun boyutu, yerleşim yeri, yarattığı problem ve hastanın yaşına göre tedavi şekline hekim karar verir. Zaten böyle bir durumda hekimlik sanatı işin içine girer. İleri yaşta tesadüfen tanı konulmuş küçük menenjiomlar sadece kontrol filmlerle takip edilebilirler. Zira bu hastalarda menenjiomun problem yaratacak kadar büyümesine hastanın ömrü yetmeyebilir. Ancak takiplerde büyüme tespit edilirse tedavi kaçınılmaz olur.

Genç ve orta yaşlı hastalarda benim kanaatime göre mutlaka tedavi şekillerinden biri tercih edilmelidir. Kritik yapılara yakın olan menenjiomların da erken tedavisi önemlidir. Cerrahi tedaviye uygun yerleşimli tümörlerde ameliyat genellikle kesin çözümdür. Ameliyat sırasında köken aldığı beyin zarının da çıkarılması ve oraya yeni yama yapılması tekrar etme riskini çok azaltacaktır.

Menenjiomlarda diğer son derece etkin ve güvenilir tedavi yöntemi ise Gamma-knife tedavisidir. Ancak Gamma-knife tedavisine uygun vakaların bazı kriterleri taşımaları gerekir.Bu konudaki detaylı bilgiyi “Gamma-knife Tedavisi” sekmesinde bulabilirsiniz.

Örnek vaka:

Aşağıda Mr incelemelrini gördüğünüz menenjiom hastasında tümör göz sirine bası yapmış ve hastanın solda görmesi azalmıştı. Gamma knife tedavisi ile göz sinir korumak mümkün olmayacağı için açık ameliyat kararı verdik. Başarılı bir operasyondan sonra tümör tamamen çıkarıldı ve hastanın sol gözde görmesi tam.

menengioma preop

menengioma postop