0(322) 327 27 27 / 11439

Beyin Metastazları

Kanser hücreleri ana tümörden kopar, kan dolaşımı ile seyahat eder, beyne yerleşir ve burada yeni tümörler oluşturmaya başlar. Bunlara beyin metastazları denir. Beynin en sık karşılaşılan tümör tipi metastazlardır. Diğer tüm beyin tümörü tiplerinin toplamından daha fazla görülüler. Vücudun diğer yerlerindeki tümörlerin her geçen gün daha etkin tedavi edilebilir hale gelmesi ve yaşan sürelerinin uzaması ile daha çok sayıda beyin metastazına rastlanır olmuştur.

Beyine en sık erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri metastaz yapar. Her üç akciğer kanseri hastasının birinde belirli bir dönemde beyin metastazı ile karşılaşılır. Hastaların bir kısmında ise önce beyinde tümör tespit edilir ve sonraki araştırmalar sonucunda esas odağın akciğer veya meme gibi beyin dışı organlar olduğu anlaşılır.

Beyin metastazları tek veya çoklu olabilir. Metastazın sayısı, yerleşim yeri , boyutu ve hastanın genel durumuna göre farklı tedavi seçenekleri seçilebilir. Bu tedavi seçenekleri; ameliyat, gamma knife tedavisi, klasik radyoterapi, kemoterapi veya bunların farklı kombinasyonları olabilir.

Gamma-knife tedavisi uygun boyut ve uygun sayıda olan beyin metastazı vakalarında son derece etkili, güvenli, yan etkisi az bir tedavi yöntemidir.   Daha detaylı bilgiyi Gamma knife Tedavisi sekmesinde bulabilirsiniz. Biz şu anda uygun vakalarda beyin metastazlarının ilk basmak tedavisinin Gamma knife olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tek günlük ve yan etkisi az olan bu tedavi yönteminde hasta cerrahi komplikasyonler ve yara i,yileşmesi gibi durumlarla zaman kaybetmeden diğer tedavilerine hemen bir gün sonra devam edebiliyorlar.

Ancak 3,5 cm den büyük, Gamma knife tedavisne uygun olmayan, tek ve hayatı tehdit eden beyin metastazı olan vakalarda ameliyat ile tümörün temizlenmesi en uygun tedavi olur.

Vaka Örneği: Tiroid kanseri+ Beyin metastazı

71 yaşında tiroid kanseri öyküsü olan erkek hastada son 1 haftadır şiddetli baş ağrısı, kusma, sol tarafta kuvvetsizlik tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede beynin sağ arka kısmında beyin kanmasında da nedne olmuş veya beyini ciddi sıkıştırmış tümör görüldü. Ameliyat ile tümör tamamen temzilendi. Ameliyat sonrası porblem yaşanmadı. 

beyin metastazı ameliyat öncesi

beyin metastazı ameliyat öncesi

beyin metastazı ameliyat sonrası

beyin metastazı ameliyat sonrası

Beyin metastazları tedavi edildikten sonra tamamen kaybolsalar dahi, esas odak kontrol altında olmadığında yeni metastazlarla karşılaşılma riski her zaman vardır. Dolayısı ile hastanın kontroller aksatmanda devam etmesi çok önemlidir.