0(322) 327 27 27 / 11439

Sinir Kılıfı Tümörleri (Schwannomalar)

Sinir kılıfı tümörleri en sık yüz-denge- duyma sinirlerinin oluşan sinir demetinden kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. “Akustik nörinom”, “akustik schwannom” ve ya “vestibüler schwannom” gibi isimlerle anılırlar. Halk arasında yüz-duyma siniri tümörü olarak bilinirler.

Akustik Schwannomlar tipik olarak kulakta çınlama, yavaşça ilerleyen işitmede azalma şeklinde şikâyetler oluştururlar. Hastaların o kulakla telefon görüşmesi yapamıyorum ve sesleri duyuyorum ama anlayamıyorum şeklinde yakınları olur. Bu şikâyetlerin sebebi araştırılırken yapılan MR incelemeleri ile tanı alırlar.

İyi huylu ve yavaş büyüyen tümörler olmasına rağmen boyutundan bağımsız olarak ilerleyen işitme kaybı yapmaları, kritik sinir yapıları, beyincik ve beyin sapına yakın olmaları nedeniyle tanı konulduklarında tedavi edimleri gerekmektedir.  

Nadiren yüzün duyu sinirinden kaynaklanan "Trigemnal schwannom", yutma ve ses sinirlerinden kaynaklanan "Alt kranial sinir scwannomaları" ile de karşılaşılabilir.

Boyutu uygun vakalarda (3cm’den küçük) Gamma-knife tedavisi, diğer vakalarda ise cerrahi tedavi seçilmelidir.  

Akustik schwannomlarda Gamma knife tedavisi ile ilgili detaylı bilgiyi "Gamma knife Tedavisi" sekmesinde bulabilirsiniz.

 

Vaka Örneği: Akustik Schwannom

31 yaşında bayan hasta baş ağrısı, solda işitme katbı ve dengesizlik şiakyeti ile başvurdu. Yapılan incelemlerde beyinciğe ve beyin sapına baskı yapan büyük boyutlu akustik schwannom tespit edildi. Tümör Gamma knife tedavisi için büyük olduğundan cerrahi tedaviye karar verildi.

akustik schwannoma

akustik schwannoma

Hasta mikrocerrahi yöntemiyle ameliyat edildi. Ameliyat anında "Nöromonitörizasyon" denen yardımcı teknik de kullanıldı. Bu teknikte yaralanma riski olan sol yüz sinirin fonksiyonları ameliyatta an ve an takip edildi. Tümörün yüz sinirine yapışık olan çok küçük bir parçası haricinde tümü çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastada hiçbir fonksiyon kaybı yaşanmadı. Yüz sinirine yapışık kalan küçük tümör parçasına ise daha sonra Gamma knife tedavisi uygulandı. 

akustik schwannom

akustik schwannoma